ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
SEAFCO 7.25 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง): - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 202,400
ช่วงราคาระหว่างวัน: 7.20 - 7.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.00 - 10.10
อัพเดทล่าสุด: 18 ตุลาคม 2562 14:00